Patries en Tabuh

Patries Briedé

( Lid van team: Sophia’s Super Monkey team )

van totaal € 500 (47%)
Afgesloten

Het verblijf van zieke kinderen fijner maken als ze in het ziekenhuis verblijven. En voor wetenschappelijk onderzoek zodat kinderen beter geholpen kunnen worden in de toekomst. Het gehele bedrag komt ten goede aan het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam.